این مطلب ۱۷۲۲ بار خوانده شده

آموزش علم

آموزش علمامام رضا (ع) فرمود: رحمت خدا بر كسى باد كه اءمر ما را زنده نمايد، سؤ ال شد: چگونه ؟ حضرت پاسخ داد: علوم ما را فرا گيرد و به ديگران بياموزد.
نوع تبلیغ: 
متنی
جایگاه بنر: 
جایگاه E